ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.


  1. ЛИЧНИ ДАННИ. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.


1.1. Доставчикът има право да събира лични данни на потребителите единствено и само във връзка с изпълнението на поръчки чрез платформата. Личните данни, които потребителят предоставя са изчерпателно посочени при регистрацията на нов профил, като при регистрацията, потребителят дава изричното си съгласие да предостави данните за целите на извършване на поръчки чрез платформата.


1.2. Предоставянето на данните по точка 1.1. е напълно свободно и доброволно и е свързано само и единствено за целите на сключване на договор от разстояние между страните и във връзка с поръчване на стоки (спално бельо, дамски пижами, мъжки пижами, халати за баня, чаршафи с ластик, спално бельо ранфорс, олекотени завивки,  и др.) чрез сайта popijami.bg.


1.3. Всички лични данни, предмет на настоящия раздел се предоставят единствено за платформата „popijami.bg.” Доставчикът няма право да ги разпространява или копира без да е поискал изричното съгласие за това на потребителите.


1.4. Доставчикът няма да изисква или събира други лични данни, освен минимално необходимите реквизити за индивидуализиране на име и адрес за доставка на даден потребител, както и за целите на фактуриране.


1.5. Потребителят е длъжен да предоставя единствено и само своите лични данни. Доставчикът не носи отговорност при предоставяне на лични данни за трети лица през платформата неправомерно от страна на потребител.


2. ЦЕЛИ


2.1. Лични данни, предоставени от страна на потребител се използват единствено и само за целите на регистрация на профил и за обработване на дадена поръчка, отправено посредством функционалната форма за генериране на електронни поръчки на сайта popijami.bg.


2.2. Имената на потребителите са необходими за посочване на адресат на доставка при изпълнение на поръчка;

2.3. Имейли и/или телефони, както и други електронни средства за комуникация се предоставят от потребителите единствено за целите на успешното свързване между двете страни при сключване на договор за продажба по електронен път.


3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАЩИТА


3.1. Личните данни, предоставени от потребителите се съхраняват от страна на Доставчикът в съответните за това сървъри. Поверителността на потребителското име и парола са лична отговорност на всеки потребител и Доставчикът не носи отговорност в случаи на неправомерно предоставен достъп до профили от страна на самите потребители и/или трети лица.


3.2. Всякакъв установен от потребител неправомерен достъп следва да бъде докладван на Доставчика в рамките на един работен ден.


3.3. Доставчикът няма право да предоставя каквито и да е лични данни по смисъла на българското и европейското законодателство, без да е поискал предварително съгласие за това от потребителят. Изключения от това правило се прилагат единствено в случаите на искане за разкриване на информация от държавен или обществен орган по силата на нормативен акт, или в случаи на обработка на данни от страна на администраторите на платформата в изпълнение на договорни задължения. Ограниченията за неразкриване и разпространение се прилагат със същата сила и спрямо всички служители, администратори и лица, на които е възложена работа по администриране на сайта.


3.4. Доставчикът използва личните данни на потребителите единствено и само за целите на използването на платформата, регистриране и изпращане на поръчки.


3.5. Доставчикът има право да изпраща рекламни и информационни бюлетини до потребителите, но само в случаите, в които е поискал изричното им предварително съгласие за това чрез предоставяне на съгласие от потребител на следните линкове - https://popijami.bg/index.php?route=account/register и https://popijami.bg/. Всеки потребител има право да се откаже от получаването на рекламни и информационни бюлетини, като уведоми за това Доставчика.


3.6. Всеки потребител има право по всяко време да изисква информация относно метода на съхранение на личните му данни.


3.7. Всеки потребител има право да поиска данните му да бъдат променени/актуализирани, като информира Доставчика и му предоставя данни за необходимите промени.


3.8. Всеки потребител има право да поиска да прекрати регистрираният си профил в платформата, като поиска от Доставчика съдействие и поиска личните му данни да бъдат заличени.


3.9. Използване на „бисквитки“. Доставчикът използва бисквитки на сайта си.


3.9.1.  „Бисквитките“  представляват малки текстови файлове с данни, които се запазват на компютър или мобилно устройство, когато даден потребител посети платформата и доставят на Дружеството единствено техническа информация за съответния ползвател на интернет страницата. Такива данни могат да са свързани със: отделните секции на интернет страницата, които са разглеждани; времето, през което са разглеждани определена секция на уебсайта; IP адресът, предоставен от даден интернет доставчик,; датата и часа на посещение на интернет страницата; характеристика и вид на използвания интернет „браузър“; типа устройство, от което е осъществено посещението на интернет страницата;  „Бисквитките“ са напълно безопасни и не могат да повлияят негативно на работата на дадено устройство.


3.9.2. Информацията, която Доставчикът получава посредством „бисквитките“, е напълно анонимна и не може по никакъв начин да послужи за индивидуализирането/идентифицирането на конкретен потребител ползвател на интернет страницата.


3.9.3. Информацията, предоставена чрез „бисквитките“, помага на Дружеството по отношение определянето на това доколко интернет страницата отговаря на нуждите на потребителите и дали е налице техническа необходимост от нейното изменение и подобрение.


Настоящите Общи условия са приети с Протокол от 14.03.2019 г. от „По пижами БГ“ ЕООД